Pracovná ponuka - pozícia lektora slovenského posunkového jazyka

Zaujímavá novinka o pracovnej ponuke na pozíciu lektora slovenského posunkového jazyka – viď tu.