Príbeh človeka so stratou sluchu zo Slovenska - Iris Domancová

Príbeh človeka so stratou sluchu zo Slovenska – Iris Domancová