Pridal sa ďalší klip umeleckého tlmočenia pri hudbe

Pridal sa ďalší klip umeleckého tlmočenia pesničky Jany Kirschnerovej Vidoucí, ale neviděná v podaní Veroniky Vojtechovskej – tu.