Pridala sa ďalšia predajňa kompenzačných pomôcok

Pridala sa ďalšia predajňa kompenzačných pomôcok od spoločnosti Protetika, a.s. – tu