Pridala sa publikácia vo formáte CD-R s názvom Základy posunkového jazyka pre študentov od Dariny Tarcsiovej (2010).

Pridala sa publikácia vo formáte CD-R s názvom Základy posunkového jazyka pre študentov od Dariny Tarcsiovej (2010) – tu (na konci webovej stránky).