Pridala sa televízia Dajto, ktorá vysiela niektoré relácie so skrytými titulkami, na menu Televízia.

Pridala sa televízia Dajto, ktorá vysiela niektoré relácie so skrytými titulkami, na menu Televízia.