Pridali sa 2 články: 1. Neoprávnené vymáhanie úhrady poistného na verejné zdravotné poistenie od osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a 2. Fotoalbum Slovenského dňa nepočujúcich v Prievidzi.

Pozrite sa tu.