REKLAMA

Uverejnenie reklamných bannerov na webovej stránke www.nepocujuci.sk

Typ prezentácie


Banner (Typ 1)
typ1

10 € / mesiac

51 € / 6 mesiacov

96 € / 1 rok


Banner (Typ 2)
typ2

20 € / mesiac

102 € / 6 mesiacov

192 € / 1 rok


Banner (Typ 3)
typ3

40 € / mesiac

192 € / 6 mesiacov

384 € / 1 rok


Banner (Typ 4)
typ4

50 € / mesiac

255 € / 6 mesiacov

480 € / 1 rok


Banner (Typ 5)
typ5

100 € / mesiac

510 € / 6 mesiacov

960 € / 1 rok


Banner (Typ 6)
typ6

80 € / mesiac

465 € / 6 mesiacov

768 € / 1 rok


Banner (všetky typy) v sekcii Partneri

dohoda