2. Slovenský deň nepočujúcich

Okrem Medzinárodného dňa Nepočujúcich sa na Slovensku už v poslednej dobe tradične koná Slovenský deň nepočujúcich (SDN). Zámer Slovenského dňa nepočujúcich je zhodný so zámerom Medzinárodného dňa Nepočujúcich.

Hlavným zámerom organizácie Slovenského dňa nepočujúcich sú 2 hlavné dôvody (www.pdsn.sk/historia.html; 2012–08–13):

  1. SDN má upozorniť verejnosť na prítomnosť nepočujúcich občanov, ktorí žijú v našej Slovenskej republike, aby verejnosť vedela o nás a o problémoch, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Chceme tým zvýšiť povedomie verejnosti o našej kultúre, zvykoch, tradíciách a jazyku v našej komunite nepočujúcich. Tento Medzinárodný deň Nepočujúcich a u nás SDN pomáha vytvárať most medzi dvoma svetmi, svetom nepočujúcich a svetom počujúcich. Majoritná spoločnosť má možnosť bližšie spoznať život nepočujúcich a tiež majú možnosť spoznať, alebo osvojiť si slovenský posunkový jazyk a spoznať našu kultúru. Zároveň je to príležitosť oboznámiť aj štátnu správu a politikov, pretože je potrebná spolupráca pri zmierňovaní a odstraňovaní komunikačnej a informačnej bariéry u nepočujúcich osôb, aby sme sa v budúcnosti vedeli uplatniť vo všetkých sférach života.
  2. V rámci programu SDN sú vždy vyčlenené rôzne programy a aktivity pre účastníkov, na ktorých sa môžu zúčastňovať – od workshopu, seminára, až po stretnutie so zástupcami štátu, predstaviteľmi mesta, kultúrne a turistické podujatie, aj možnosti medzi sebou zašportovať si nepočujúci športovci, aj možnosť rekreačného športu, účasť na tichom pochode, vyvrcholením je spoločenský večer, kde sa stretnú všetci účastníci na jednom mieste po skončení rôznych aktivít programu. To je hlavný priestor kde sa ponúka nepočujúcim účastníkom možnosť získavať nové poznatky a skúsenosti z reálneho života, ako riešiť problémy a rôzne životné situácie.

Usporiadanie septembrovo-októbrovej akcie Slovenského dňa nepočujúcich patrí občianskemu združeniu Slovenský zväz nepočujúcich.

SDN

História usporiadania Slovenského dňa nepočujúcich:

  • 2008 – Bratislava – DeafDays (tzv. „nultý“ ročník)
  • 2009 – Zavar (okr. Trnava)
  • 2010 – Hlohovec
  • 2011 – Bratislava
  • 2012 – Prievidza
  • 2013 – Dunajská Streda
  • 2014 – Prešov