Sociálna rehabilitácia

1) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspott@gmail.com