Špecializované sociálne poradenstvo

1) Bratislavský kraj: Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, Budatínska 59/A, Bratislava, e-mail: m.ruckay@gmail.com

2) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk

3) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspott@gmail.com