15. Športový deň nepočujúcich

Športový deň nepočujúcich sa koná každoročne od roku 2007 v Trenčíne. Usporiadateľom tejto športovej aktivity je ŠKN Trenčín.

História Športového dňa nepočujúcich:

  1. 20.10.2007 – športové súťaže: futsal, volejbal, stolný tenis
  2. 29.11.2008 – športové súťaže: futsal, volejbal, stolný tenis
  3. 7.11.2009 – športové súťaže: futsal, volejbal, stolný tenis
  4. 20.11.2010 – športové súťaže: futsal, volejbal, stolný tenis, bowling
  5. 26.11.2011 – športové súťaže: futsal, volejbal, stolný tenis, bowling
  6. 17.11.2012 – športové súťaže: futsal, volejbal, bowling
  7. 16.11.2013 – športové súťaže: futsal, volejbal, bowling
  8. 22.11.2014 – športové súťaže: futsal, volejbal, bowling