Sprostredkovanie tlmočníckej služby

1) Nitriansky kraj: Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk