Tlmočnícka služba

1) Bratislavský kraj:

  • Viola Ručkayová, KOMTES, Ševčenkova 6, Bratislava, e-mail: ruckayova@gmail.com
  • tlmočnícka služba pre územie Bratislavského kraja – tu

2) Košický kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Kováčska 65–67, Košice, e-mail: renata.milkovicova@zoznam.sk

3) Nitriansky kraj:

  • Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, Nitra, e-mail: effeta@effeta.sk
  • Mgr. Nora Michňová, Dubník č. 152, 941 35 Dubník, e-mail: nora.m@centrum.sk

4) Prešovský kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Požiarnická 17, Prešov, e-mail: ondro.f@gmail.combabulka58@centrum.sk

5) Trnavský kraj: Trnavská asociácia sluchovo postihnutých, Kollárova 24, Trnava, e-mail: taspott@gmail.com

6) Žilinský kraj: