Videobulletin 6/2012: Slovenský deň nepočujúcich v Prievidzi

Videobulletin 6/2012: Slovenský deň nepočujúcich v Prievidzi – tu.