Webové stránky vybraných inštitúcií a občianskych združení Nepočujúcich, osôb s poruchou sluchu a pre osoby s poruchou sluchu v Českej republike

 • Asociácia organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov – www.asnep.cz
 • Bezhran – Hradecké centrum českého posunkového jazyka – www.bezhran.cz
 • Centrum sprostredkovania tlmočníkov pre nepočujúcich – www.cztn.cz
 • Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka – www.cktzj.com
 • Evolúcia – Juhočeské centrum českého posunkového jazyka – www.evoluce3.cz
 • Federácia rodičov a priateľov sluchovo postihnutých – www.frpsp.cz
 • Informačný portál o svete nepočujúcich – www.ruce.cz
 • Informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami – www.helpnet.cz
 • Pevnosť – Inštitút Nepočujúcich pre špecializované vzdelávanie – www.inpsv.com
 • Telekomunikačné centrum nepočujúcich – www.tkcn.cz
 • Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých v ČR – www.snncr.cz