Základné sociálne poradenstvo

1) Banskobystrický kraj: Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, Banská Bystrica, e-mail: poradenstvo.bb@gmail.com, web: www.kcns.sk/…-a-prevencia

2) Bratislavský kraj: Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Korytnícka 10/a, Bratislava, e-mail: urad.aneps@gmail.com

3) Prešovský kraj: Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska, Požiarnická 17, Prešov, e-mail: ondro.f@gmail.com

4) Trenčiansky kraj: Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Vajanského 7, Trenčín, e-mail: szsptn@inmail.sk