Pravidlá používania fóra
Pridať nový príspevok
Zobraziť príspevkov na stranu   

carissa
13. 9. 15:54

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [1] Buy Registered Passport, driver license , ID card, ((vanwest04@gmail.com)(+237677707293 ),

Buy Registered Passport, driver license , ID card, ((vanwest04@gmail.com)(+237677707293 ), IELTS certificate ,Visa,Birth certificate, School diplomas,Marriage certificate,US Greencard and many other documents

Whatspp us>>>>>>>>>>>­>>>>>>>>>>+237677707293

Apply for real register Passport, Visa, Driving License,ID CARDS,marriage certificates,di­plomas etc. for sell. Passport,citi­zenship,ID cards,driver license,diplo­mas,degrees,cer­tificates service available. Tourist and business visa services available to residents of all 50 states and all nationalities Worldwide. We are unique producers of Authentic High Quality passports, Real Genuine Data Base Registered and unregistered Passports and other Citizenship documents.We can guarantee you a new Identity starting from a clean new genuine Birth Certificate, ID card, Driver’s Licen­se,Passports, Social security card with SSN, credit files, and credit cards, school diplomas, school degrees all in an entirely new name issued and registered in the government database system. We use high quality equipment and materials to produce authentic and counterfeit documents.All secret features of real passports are carefully duplicated for our Registered and unregistered documents. We are unique producer of quality false and Real documents.We offer only original high-quality Registered and unregistered passports,dri­ver´s licenses,ID cards,stamps,Visa, School Diplomas and other products for a number of countries like:USA,Australia, Belgium,Brazil,Ca­nada,Italian,Fin­land,France,Ger­many,Isra el,Mexico, Netherlands,South Africa,Spain,United Kingdom, etc.

CONTACT OUR SUPPORTERS

Contact us on>>>>>>>>>>>­>>>vanwest04@gma­il.com

General Support>>>>>>>>>>>­>>>>>vanwest04@gma­il.com

whatsapp>>>>>>>>>>>­>>>>>>>>>>+237677707293

Call us on>>>>>>>>>>>­>>>>>>+237677707293

ORDER ANY UNIVERSAL DOCUMENTS YOUR OF NEED

• PASSPORTS • ID card • Social security card • Drivers Licenses • Canada Cards • United States Cards • Student Cards • International Cards • Private Cards • Adoption Certificates • Baptism Certificates • Birth Certificates • Death Certificates • Divorce Certificates • Marriage Certificates • Custom Certificates • High School Diplomas • G.E.D. Diplomas • Home School Diplomas

• College Degrees • University Degrees • Trade Skill Certificates • Validate SSN Number • US green cards • Counterfeit dollars/euro • Spy Products • Voice Changers • Listening Devices • Invisible Ink • DMV Record Inquiry • Background Check • Investigate Anyone

CONTACT OUR SUPPORTERS

Contact us on>>>>>>>>>>>­>>>>>>>vanwes­t04@gmail.com

General Support>>>>>>>>>>>­>>>>>vanwest04@gma­il.com

whatsapp>>>>>>>>>>>­>>>>>>>>>>+237677707293

Call us on>>>>>>>>>>>­>>>>>>+237677707293

Registered and unregistered passport of all countries. Visas, biometric passport, degrees, drivers license,I.D cards.Training certificates M GCSE, A-levels,High School Diploma Certificates,GMAT,MCA­T,and LSAT Examination Certificates,No­velty Birth, Marriage and Death Certificates Novelty Passports and New Identity Packages,Repli­cated,Real Degrees/Diplomas from most post- secondary institutions from around the world (we have over 3000 templates on file) all designed to look 100% identical to the original.Custom Printing (if we do not already have the template on file – simply email us a copy and we can make any alterations/mo­difications as per your directions).second, citizenship, identity, identification, documents, diplomatic,na­tionality, how to, where to, get, obtain, buy, purchase, make,build a passport, id British, Honduras, UK, USA, us Canada, Canadian, foreign, visa, Swiss, card, ids, document

BUY REAL DOCUMENTS

our contacts include ex private investigators, consulates, high ranking government personnel's and experienced seasoned experts, we have solid connections with higher personnel's on all areas of real register documents and passport change in these Countries who are linked to the passport agency in each of these countries and with the help of their connections, all our clients demanding any citizenship document or passport from any countries are 100% assured as well as guaranteed of receiving very high quality real genuine registered documents that can never be identified as fake!! Not even an expertise custom official or machine can ever dictate the document as fake since the document is no different from Real government issued! All our real genuine data base Registered citizenship documents have your personal data registered in the data base system and 100% machine readable. Feel free to get the additional detailed information about our services. Sincerely hope to find a way to cooperate with you. If any of these products interest you, please feel free to contact us. We will give you our best price upon receival of your detailed inquiry.

carissa
13. 9. 15:54

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [2] Kúpiť registrovaný pas, vodičský preukaz, ID karta, ((vanwest04@gmail.com) (+ 237677707293),

Kúpiť registrovaný pas, vodičský preukaz, ID karta, ((vanwest04@gmail.com) (+ 237677707293), IELTS certifikát, vízum, rodný list, škola diplomy, sobášny list, US Greencard a mnoho ďalších Dokumenty

Čo nás spoznáme >>>>>>>>>>>>>>>>>> + 237677707293

Požiadať o skutočné registráciu pasov, víz, riadenia Licencia, ID CARDS, sobášne certifikáty, diplomy atď predať. Pas, občianstvo, preukazy totožnosti, vodič licencií, diplomov, titulov, certifikátov. Turistické a obchodné vízové služby sú k dispozícii pre obyvateľov zo všetkých 50 štátov a všetkých národností na celom svete. My sme unikátni výrobcovia pasov s vysokou kvalitou, Skutočná pravá databáza Registrovaná a neregistrovaná Pasy a iné dokumenty týkajúce sa občianstva vám zaručí novú identitu od čistého nového skutočný rodný list, preukaz totožnosti, vodičský preukaz Licencia, Pasy, Karta sociálneho zabezpečenia s SSN, kredit súbory a kreditné karty, školské diplomy, školské tituly to všetko v úplne novom názve vydanom a zaregistrovanom v vládny databázový systém. Používame vysokokvalitné vybavenie a materiály na výrobu autentických a falošných Všetky tajné funkcie skutočných pasov sú starostlivo zdvojené pre našich registrovaných a neregistrovaných Dokumenty. Sme unikátnym výrobcom kvalitných falošných a Skutočné dokumenty.Ponúkame iba originálne vysokokvalitné Registrované a neregistrované pasy, vodičov licencie, občianske preukazy, pečiatky, víza, školské diplomy a iné produkty pre niekoľko krajín, ako sú: USA, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Taliansko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Isra el, Mexiko, Holandsko, Južná Afrika, Španielsko, Veľká Británia, atď.

KONTAKT NAŠI PODPORA

Kontaktujte nás >>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

všeobecný Podpora >>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

WhatsApp >>>>>>>>>>>>>­>>>>>>>> + 237677707293

Zavolajte nám >>>>>>>>> 237677707293

OBJEDNAŤ ŽIADNE UNIVERZÁLNE DOKUMENTY, KTORÉ TREBA POTREBNÉ

• PASSPORTY • Občiansky preukaz • Karta sociálneho zabezpečenia • Licencie pre vodičov • Kanadské karty • Karty v USA • Študentské karty • Medzinárodné karty • Súkromné karty • Osvedčenia o prijatí • Certifikáty krstu • Osvedčenia o narodení • Certifikáty smrti • Osvedčenia o rozvode • Certifikáty manželstva • Vlastné certifikáty • Vysokoškolské diplomy • G.E.D. diplomy • Diplomy domovskej školy

• Vysokoškolské tituly • Vysokoškolské tituly • Certifikáty o kvalifikácii v obchode • Overiť číslo SSN • americké zelené karty • Falšované doláre / euro • Špionážne produkty • Zmeniče hlasu • Počúvacie zariadenia • Neviditeľný atrament • Požiadavka na záznam DMV • Kontrola pozadia • Vyšetrovať každého

KONTAKT NAŠI PODPORA

Kontaktuj nás Na >>>>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

všeobecný Podpora >>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

WhatsApp >>>>>>>>>>>>>­>>>>>>>> + 237677707293

Zavolajte nám >>>>>>>>> 237677707293

Registrovaný a neregistrovaný cestovný pas všetkých krajín. Víza, biometrický pas, tituly, vodičský preukaz, I.D. karty.Študijné certifikáty M GCSE, A-úrovne, stredná škola Diplomové certifikáty, GMAT, MCAT a LSAT Certifikáty, novorodenec, manželstvo a smrť Certifikáty Cestovné pasy a nová identita Balíky, repliky, skutočné tituly / diplomy z väčšiny post- stredné inštitúcie z celého sveta (máme viac ako 3000 šablón) všetky navrhnuté tak, aby vyzerali 100% identické s originálom už máte šablónu v súbore – jednoducho nám pošlite e-mail a kopírovať a môžeme vykonať akékoľvek zmeny / úpravy podľa vaše pokyny) .zároveň, občianstvo, identita, identifikácia, dokumenty, diplomatické, národnosť, ako kde získať, získať, kúpiť, kúpiť, vyrobiť, postaviť a pas, id britský, Honduras, Veľká Británia, USA, nás Kanada, Kanadský, zahraničný, vízový, švajčiarsky, karta, doklady, doklady

KÚPIŤ REÁLNE DOKUMENTY

naše kontakty zahŕňajú bývalých súkromných vyšetrovateľov, konzulátov, vysoko postavených vládnych zamestnancov a skúsení skúsení odborníci, máme pevné spojenie s vyšším počtom zamestnancov vo všetkých oblastiach skutočného registra dokumenty a zmeny pasu v týchto krajinách, ktoré sú spojené s pasovou agentúrou v každej z týchto krajín a s pomocou svojich spojení, všetkých našich klientov žiadajúci akýkoľvek doklad o občianstve alebo cestovný pas od žiadneho krajiny sú 100% zabezpečené, ako aj garantované dostávajú veľmi kvalitné skutočné skutočne zaregistrované dokumenty, ktoré nikdy nemožno označiť za falošné! Ani odborný úradník alebo stroj môže niekedy diktovať dokument ako falošný, pretože dokument nie je iný z reálnej vlády vydané! Všetky naše skutočné skutočné údaje Základné dokumenty o registrovanom občianstve majú vašu osobu údaje zaznamenané v systéme databázy a 100% stroj čitateľné. Neváhajte a získajte ďalšie podrobnosti informácie o našich službách. Úprimne dúfam, že nájdem a spôsob spolupráce s vami. Ak niektorý z týchto produktov záujem vás, neváhajte nás kontaktovať. Budeme vám poskytne našu najlepšiu cenu po obdržaní podrobných dotaz.

Jaroslava Harachová
13. 4. 14:54

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [3] Titulky pre nepočujúcich- dotazník

Dobrý deň, chcela by som váš veľmi pekne poprosiť o vyplnenie môjho krátkeho dotazníka zameraného na problematiku humoru v titulkoch pre nepočujúcich. Zabavíte sa a zároveň môžete pomôcť pri výskume k zlepšeniu kvality titulkov :) ! Ďakujem vám veľmi pekne :)

https://docs.google.com/…jhg/viewform

Mariana Ferusová
26. 2. 13:29

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
Reakcia na [5][4] RE: Dotazník o titulkoch pre nepočujúcich divákov

Dobrý deň, opravený dotazník nájdete na https://goo.gl/…O3HoktgfRd12 Ďakujem.

Mariana Ferusová
23. 2. 13:21

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [5] Dotazník o titulkoch pre nepočujúcich divákov

Dobrý deň, milí nepočujúci, chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka k mojej diplomovej práci o titulkoch pre nepočujúcich. Dotazník Vám nezaberie veľa času, nájdete ho na adrese https://goo.gl/…Sq4Rmy7xkPX2 Vopred ďakujem za ochotu.

Zuzka
3. 4. 2017 16:21

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [6] Dotazník k diplomovej práci

Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie kratučkého dotazníka k mojej diplomovej práci. Možno to prispeje k zlepšeniu kvality titulkov. Vopred veľmi pekne ďakujem.
https://www.survio.com/…1B6C8N1P7A4R

skryté titulky
6. 10. 2016 07:43

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [7] Nový zákon o kvalite titulkov + nová stránka

Bola založená nova stranka k skrytym titulkom https://www.facebook.com/…eTitulky777/?… na ktorej sú informácie o novom schávlenom zákone týkajúcom sa kvality titulkov ako aj o programoch so skrytými titulkami. Stará stránka ( Chceme skryté titulky) , ktorá sa tu nižšie uvádza je už nefunkčná, keďže jej zakladateľ a admin Andrej vymazal zo stranky titulkárov, a on sám k skrytým titulkom nemá relevantné informácie.

J
3. 3. 2016 12:11

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [8] skryté titulky

Na satelite plánujú v tomto roku prerusit všetky vysielanie vo formáte SD ktoré podporovali skryté titulky abo teletext pre nás ako pre nepočujúcich! Ako už teraz spomínané odišly stanice DOMA a DAJTO a natolko, že vo formáte HD nefungujú skryté titulky!!!

vlk
23. 11. 2014 10:06

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
 [9] unikátny slovenský dokumentárny film o rieke dunaj celý na slovenských titulkoch

kino doma. jedinečný dokumentárny film slovenských autorov, ktorý sa vyrovná najlepším televíznym dokumentom na svete. na nič sa nehrá, nič depresívne nerieši. len plynie ako rieka a cestou sa zastaví na návštevu u viac než dvadsiatich zaujímavých ľudí na jeho brehoch.

prvý diel:

https://vimeo.com/ondemand/20128

druhý diel:

https://vimeo.com/ondemand/20129

lesák
6. 1. 2014 11:13

Odpoveď
Odpoveď s citáciou
Reakcia na [][10] RE: Skryté titulky na DAJTO

Treba zadať 666.