Projekt: Božie slovo pre slovenských nepočujúcich

Komunitu nepočujúcich na celom svete tvorí viac ako 70 miliónov ľudí. Je považovaná za skupinu, ktorá je v súčasnosti najmenej zasiahnutá Božím slovom. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov, pričom kompletná Biblia nie je zatiaľ preložená v žiadnom z nich. Viaceré biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na prekladoch do posunkových jazykov už niekoľko rokov. V roku 2017 sa k nim pridala aj Slovenská biblická spoločnosť.

biblia_posunkovanie

V rámci prvej fázy nášho projektu (marec 2017 - marec 2018) bol urobený preklad a videonahrávky piatich pasáží z Novej zmluvy do slovenského posunkového jazyka. Záverečné preklady majú podobu videonahrávok, ktoré sú voľne dostupné na www.biblia.sk. V druhej fáze pripravujeme preklad ďalších desiatich častí vybraných z Novej aj Starej zmluvy.

Na jar 2017 sa nám s Božou pomocou podarilo vytvoriť pracovný tím, ktorý tvoria nepočujúci prekladatelia a figuranti. Pri preklade im pomáhajú počujúci biblisti a tlmočníci. Záverečné videonahrávky vznikajú s pomocou televízneho štúdia LUX Communication v Bratislave. Samotný proces prekladu je veľmi náročný - okrem konzultácií v oblasti lingvistiky a teológie sú potrebné viaceré overovania, aby sa zabezpečila korektnosť ako aj zrozumiteľnosť prekladu pre nepočujúcich. 

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie a získavanie skúseností od prekladateľkých tímov z iných krajín. Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s United Bible Societies pripravila pre slovenský tím v septembri 2017 v Bratislave tréning, na ktorom sa zúčastnili viacerí lektori zo zahraničia. Traja členovia tímu sa zúčastnili tiež Európskej konferencie o preklade Biblie do posunkového jazyka v Barcelone v novembri 2017. V decembri 2018 sa nepočujúci zúčastnia ďalšieho medzinárodného stretnutia zameraného na preklad Biblie do posunkového jazyka v Budapešti.

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finančnú podporu tohto projektu.

IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 0000 0026 2778 2674 
Variabilný symbol: 100583 
Poznámka: Biblia pre nepocujucich a Vaše meno 
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

 

Zdroj: https://biblickaspolocnost.sk/projekt/aktualny/biblia-v-posunkovej-reci

 

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.