Dva sviatky v komunite nepočujúcich

V Římě bude velká oslava k výročí 60 let od založení Mezinárodního dne neslyšících, který vznikl díky iniciativě Itala V. Leralla, slyšícímu tlumočníkovi a tajemníkovi Světové federace neslyšících a Jugoslávce D. Vukotiče, který byl prezidentem SFN a sám se oženil s Italkou a žil a pracoval střídavě v Bělehradě a v Římě.

Tito dva položili základní kámen Mezinárodního dne neslyšících v roce 1958. Tradičně se konala řada kulturních, zábavních a sportovních akcí včetně akcí pro neslyšící. Letos si připomínáme zvláštní rok a budeme slavit první Mezinárodní den znakových jazyků jako součást Mezinárodní den neslyšících.

Mezinárodní den znakových jazyků byl přijat Valným shromážděním OSN, a bude slaven každoročně vždy 23. září. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o znakových jazycích a také posílit postavení znakových jazyků. Přemýšlel jsem nad seznamem UNESCO pro Česko, protože tento svátek měl být uznán jako oficiální, ale snažil jsem se sondovat ve věci zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Ministerstvo by se nebránilo, aby se případně seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR rozšířil. Sem by pravděpodobně mohl spadat též český znakový jazyk, ale musí splňovat stanovené podmínky. Z textů a metodických pokynů jsem pochopil, že z tohoto rámce vycházelo OSN, zvláště agentury Úmluvy, kam spadá i vymezení článků „znakový jazyk“.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.