Tradície aktivít

Tradičné aktivity Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu na Slovensku:

Televízia

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku

Časopisy

Elektronický časopis Myslímovinky

Mýty a fakty posunkového jazyka

1. Je posunkový jazyk medzinárodný?