Hyenizmus vodičov: Falošné preukazy ZŤP?

Na každom parkovisku sú normami stanovené počty parkovacím miest pre telesne postihnuté osoby. Existujú však špekulanti, ktorí sa nezastavia ani pred falšovaním parkovacích preukazov.

Väčšina slovenských vodičov sú slušní a čestní ľudia, no nájdu sa špekulanti, ktorým by asi nohy odpadli, keby mali prejsť pár metrov naviac. Prípadne sa snažia zúfalý nedostatok parkovacích miest vyriešiť veľmi svojským spôsobom: zneužívajú či dokonca falšujú parkovacie preukazy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Práve na nich sa pred niekoľkými dňami zamerala slovenská polícia. Odhalila tri prípady, v ktorých policajti pri kontrole preukazu a príslušných dokladov nadobudli podozrenie, že by mohlo ísť o falzifikáty.

 

iIlustračná snímka   Zdroj: Dreamstime

Pokiaľ sa podozrenie potvrdí, pôjde o trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. A tu nastupujú paragrafy Trestného zákona. V prípade preukázania viny hrozí falšovateľom až trojročný pobyt za mrežami. No aj bez falšovania je neoprávnené státie na vyhradenou mieste pre osoby s ŤZP poriadne drahé.

Bloková pokuta je 150 eur a keďže ide o závažný priestupok, v správnom konaní hrozí sankcia 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Pokiaľ vodič nedodrží od vozidla s parkovacím preukazom ŤZP bočný odstup aspoň 1,2 metra, zaplatí do štátneho rozpočtu 50 eur. Za neoprávnené držanie preukazu hrozí pokuta 165 eur.

Parkovací preukaz neznamená beztrestnosť

Vlastníctvo parkovacieho preukazu ŤZP však neznamená ani pre jeho vlastníka beztrestnosť. Hoci má určité výnimky, ostatné ustanovenia zákona o premávke musí dodržiavať. Parkovací preukaz okrem práva stáť na vyhradenom mieste pre ŤZP môže vchádzať do pešej zóny a tam, kde je dopravnou značkou povolený vjazd len vymedzenému okruhu vozidiel. Napríklad, ide o vjazd do ulíc či oblastí, kam môže vojsť iba dopravná obsluha. V žiadnom z prípade však nesmie ohroziť bezpečnosť premávky.

 

Telesne postihnutá osoba s preukazom nemusí dodržiavať ani zákaz státia po nevyhnutne potrebný čas. Státie je v zákone o premávke definované ako „uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie“. Zastavenie je „uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu“. To ale neznamená, že môže odstaviť vozidlo hocikde a stáť tam neobmedzený čas. Nemôže, napríklad, blokovať výjazd z firemného areálu ani iné zaparkované vozidlo.

Kto má nárok na parkovací preukaz ŤZP?

To, že niektorí ľudia s parkovacím preukazom ŤZP majú drahé autá, nemusí byť podstatné, nakoľko ešte donedávna mohlo ísť o aktívnych ľudí. Podľa informácií z ministerstva sociálnych vecí sa od 1. júla tohto roka rozšíril okruh osôb, ktoré majú nárok na takýto preukaz. Zoznam postihnutí uvádza príloha č. 18 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (447/2008).

Okrem iného majú na preukaz nárok ľudia s neurologickým ochorením, napríklad, po náhlych cievnych mozgových príhodách. Ďalej ide o onkologických pacientov, ľudí s ťažkou poruchou mobility pri všetkých existujúcich ochoreniach (neurologické, ortopedické, úrazové, metabolické, endokrinné, reumatické, pozápalové, miešne, mozgové, svalové, cievne a podobne), ako aj s komplexnými kombinovanými poruchami, ako sú zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene či onkologické ochorenia v akútnej liečbe.

Vzor parkovacieho preukazu pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Vzor parkovacieho preukazu pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutímZdroj: Slov-LEX

Parkovací preukaz sa vydáva na základe komplexného lekárskeho posudku, z ktorého vyplýva postihnutie uvedené v spomínanej prílohe č. 18 alebo odkázanosť na prepravu autom. Preukaz pritom nie je viazaný na konkrétne auto, pretože mnohí telesne postihnutí ľudia môžu mať viacero asistentov, ktorí sa striedajú. Je viazaný výlučne na konkrétnu osobu s ŤZP.

Náležitosti preukazu

Na rozdiel od občianskeho či vodičského preukazu má parkovací preukaz ŤZP oveľa menej ochranných prvkov. Zákon uvádza, že ochranným prvkom je hologram a je pokrytý plastovou hmotou. Jeho vyhotovenie, čiže formát, rozmery, farba, materiál a obsah vyplýva z odporúčania Európskej únie a Slovensko tento štandardný vzor prevzalo. Nateraz sa nič meniť nebude, hoci podľa hovorkyne Barbory Petrovej ministerstvo „nevylučuje, že v budúcnosti dôjde k zmene vzoru parkovacieho preukazu, prípadne k doplneniu nejakého ďalšieho ochranného prvku“.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.