Jana Žitňanská: Správa v SPJ - Uznanie posunkových jazykov v EÚ