Jana Žitňanská: Správa v SPJ - Európsky preukaz zdravotného postihnutia