Skvelý krok! Táto slovenská univerzita bude u nás ako prvá vyučovať posunkový jazyk.

Trnavská univerzita sa stane prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá pripraví vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do posunkovej reči.

TRNAVA 26. februára - Pre nepočujúcich je posunková reč materinským jazykom. Od slovenského jazyka sa líši aj v gramatike. Na Slovensku zatiaľ nie je tento jazyk kodifikovaný a je nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka. 

Absolventi Trnavskej univerzity sa stanú profesionálnymi tlmočníkmi

Trnavská univerzita v Trnave otvára nový študijný program na Pedagogickej fakulte. Vďaka štúdiu profesionálneho tlmočníctva tak absolventi budú môcť komunikovať v posunkovej reči v bežnej komunikácii, v škole, na úrade či u lekára. Jednoducho všade tam, kde je potrebné prekonať komunikačnú bariéru pre nepočujúcich. 

Len 25 tlmočníkov na celom Slovensku

Na území Slovenska je nedostatok kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom. Podľa vedenia školy je ich u nás len 25. Nepočujúci tak majú problémy zohnať kvalifikovaného tlmočníka, ktorý by im pomohol na úradoch či u lekára. Práve tento problém sa rozhodla univerzita v Trnave vyriešiť tak, že otvorila štvorročný profesijne orientovaný bakalársky študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

„Novoakreditovaný študijný program je v úplnom súlade s hodnotovými prioritami Trnavskej univerzity. Je zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré delia nepočujúcich od tých, ktorí takéto znevýhodnenie nemajú. Som nesmierne rád, že sme prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá bude môcť pripravovať vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do posunkovej reči a verím, že je to pre univerzitu krok správnym smerom,“ vyhlásil rektor univerzity, René Bílik na ich oficiálnej stránke.

Nový a jedinečný študijný program je možné študovať od septembra 2020

Študenti sa budú môcť na tento nový program prihlásiť na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave už v septembri. Bakalársky program sa zameriava na jazykové a tlmočnícke zručnosti a ponúkne vedomosti z problematiky života nepočujúcich osôb. 

 

zdroj: https://www.dobrenoviny.sk/c/179856/na-slovensku-je-nedostatok-tlmocnikov-posunkoveho-jazyka-trnavska-univerzita-sa-rozhodla-zakrocit?fbclid=IwAR04KYVxwZ-upCEWQ5r5dfGUC_RJDY_h7c3Drqesk8wlRb_kwNWE9uPeQUw

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.