Slovenský posunkový jazyk je oddnes kodifikovaný

Slovenský posunkový jazyk má svoju kodifikovanú podobu. Slávnostný podpis Deklarácie o kodifikácii sa uskutočnil dnes, 23. septembra na Medzinárodný deň posunkového jazyka v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Popri zástupcoch komunity nepočujúcich sa na ňom zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš a ďalší.

Záväzok podporovať kultúru bez bariér, čoho súčasťou je aj štandardizácia slovenského posunkového jazyka, je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry, ktoré počas procesu kodifikácie slovenského posunkového jazykaposkytovalo odbornú súčinnosť, teší, že kodifikácia bola úspešne zavŕšená.

“My, počujúci, si často neuvedomujeme, aký význam má posunkovanie pre nepočujúcich v ich každodennom živote. Až teraz, počas pandémie a tlmočenia tlačových konferencií, mnohí z nás lepšie pochopili, s akými prekážkami – hoci aj v prístupe k najzákladnejším informáciám, sa ľudia so sluchovým alebo iným znevýhodnením stretávajú. Nech je preto kodifikácia slovenského posunkového jazyka len jedným z mnohých krokov, ktoré na ceste k debarierizácii urobíme. Obzvlášť kultúra by mala byť bez bariér a pre všetkých,”povedal štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš počas slávnostného podujatia ku kodifikácii slovenského posunkového jazyka.

Slovenský posunkový jazyk je pre nepočujúcich materinským jazykom. Kodifikácia posilní jeho postavenie na Slovensku ako samostatného jazyka, prispeje k rozmanitosti jazykov a kultúry.

Súbežne s kodifikáciou slovenského posunkového jazykasa v týchto dňoch otvoril aj nový študijný program na Trnavskej univerzite v Trnave. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity rozšírila od začínajúceho sa akademického roka 2020/2021 ponuku svojich študijných programov aj o študijný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Tento program je v našej krajine raritou. Jeho cieľom je vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykov.

Slovenský posunkový jazyk bol v roku 2018 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Viac o zápise možno nájsť na: https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/slovensky-posunkovy-jazyk/.

 

zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2267

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.