Pred Úradom vlády bude protest za návrat 4 tlmočníkov na tlačové konferencie

V stredu ráno organizuje Slovenský zväz nepočujúcich protestné zhromaždenie pred Úradom vlády. "Žiadame, aby sa 4 tlmočníci vrátili na ÚV a pridali sa k 3 novým tlmočníkom, aby tím 7 tlmočníkov zabezpečoval tlmočenie na všetkých TK a pravidelne,“ píšu vo svojom vyhlásení:

My, Slovenský zväz nepočujúcich aj nepočujúci z celého Slovenska sme zúfalí zo situácie, ktorá sa momentálne deje na Úrade Vlády SR v súvislosti s tlmočením do slovenského posunkového jazyka (SPJ). Ako si určite pamätáte, 2. septembra 2020 sme uskutočnili protest, kvôli vyžiadaniu si 2 podmienok: okamžité obnovenie tlmočenia na TK a urýchlené vyplatenie 6 mesiacov nezaplatenej práce 4 tlmočníkov. Po našom proteste ÚV prestal volať 4 tlmočníkov, ktorí 6 mesiacov pre ÚV tlmočili do SPJ aj napriek tomu, že mali podpísané dohody o vykonaní práce.

Momentálne má ÚV zazmluvnených (dohoda o vykonaní práce) 7 tlmočníkov SPJ, no vídavame na tlačových konferenciách (nie všetkých) len 3.

Veľakrát sa stalo, že na tlačových konferenciách sem tam nebolo zabezpečené tlmočenie a práve v týchto momentoch sme sa obracali na ÚV a žiadali o vysvetlenie.

Keby oslovovali pri zabezpečovaní tlmočenia všetkých 7 tlmočníkov, určite by sa nestalo, že by mali problém pokryť tlmočenie na tlačovej konferencii.

Mať k dispozícii 7 tlmočníkov je na slovenské pomery v tejto našej oblasti luxus. Nepočujúci sa na mňa obracajú a dožadujú sa vysvetlenia. Domnievajú sa, že spolupráca s nami ako SZN a so 4 tlmočníkmi bola odstavená ako trest za štrajk/protest.

Tlmočníci majú dohody o vykonaní práce, avšak od podpisu týchto dohôd (24.9.) neboli ani raz zavolaní a oslovení Úradom Vlády na tlmočenie TK. Snažili sme sa komunikovať s riaditeľom tlačového odboru p. Pekárom, žiadali sme vysvetlenie, ale bohužiaľ sme nedostali konkrétnu odpoveď na otázku, prečo nevyužíva fakt, že má k dispozícii 7 tlmočníkov.

Preto sme sa rozhodli zajtra o 9:00 pred Úradom vlády SR upozorniť na naše 2 dôležité požiadavky:

1. Žiadame plné využitie 7-členného tímu tlmočníkov slovenského posunkového jazyka, ktorý má ÚV k dispozícii, to znamená návrat 4 tlmočníkov na TK na Úrade vlády SR. Pri disponovaní s takýmto počtom tlmočníkov (3+4) by malo byť absolútne bezproblémové splniť našu ďalšiu požiadavku, a to: 
2. Žiadame pravidelnú prítomnosť tlmočníka na každej tlačovej konferencii na ÚV SR, keďže doteraz sme zaznamenali skôr absenciu ako prítomnosť tlmočníkov.

Vzhľadom na pandemické opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa nemôže zhromaždovať viac ako 6 ľudí a plne to rešpektujeme, ale chceme využiť naše ústavné právo a upozorniť na vyššie uvedené 2 body ešte pred začatím núdzového stavu, to znamená, že nás nebude zajtra viac ako 6. Ide o vážnu situáciu a Nepočujúci potrebujú mať zabezpečené rovnocenné informácie cez tlmočníka posunkového jazyka. Slovenskú republiku k tomu zaväzuje dokument Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a nesplnením našej požiadavky dochádza k vážnemu porušeniu práva rovnocenného prístupu k informáciám.

Tlmočníci (a koniec koncov nepočujúci samotní) by nemali pykať za to, že SZN zorganizoval protest za účelom upozornenia na 2 dôležité veci: nevyplatenie mzdy a požiadavky o okamžité navrátenie tlmočníkov na obrazovky.

Tlmočníci poctivo pracovali 6 mesiacov, odvádzali kvalitné výkony, s ktorými boli nepočujúci spokojní. Mám za to, že zo strany ŮV je toto akýmsi "trestom" za "pošpinenie" mena ÚV v médiách.

My v rámci SZN ale považujeme svoje konanie za nevyhnutné, keďže sa komunikácia ohľadom vyplatenie tlmočníkov nikam neposúvala a preto sme využili naše právo (ktoré nám umožňuje Ústava SR) urobiť protest, ktorý bol slušným a pokojným vyjadrením našich obáv a našich požiadaviek. Daň za to, že tlmočníkov nevolajú na tlmočenie neplatia tlmočníci, ale všetci Nepočujúci na Slovensku práve preto, že im je odopretý prístup k informáciám. Toto nie je "trestanie" tlmočníkov, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale trestanie všetkých nepočujúcich. Naša vláda by mala byť demokratická vláda, no takéto odstavenie z pomsty je veľmi nebezpečný krok a zároveň je to aj signálom pre všetkých občanov, ktorí by v budúcnosti mali potrebu si obhájiť svoje práva. My sme bojovali za tie naše a vyslúžili sme si odstavenie našich tlmočníkov, ktorí nám zabezpečujú informácie a zorientovanie sa v tejto neľahkej situácií.
 

Jaroslav Cehlárik, predseda Slovenského zväzu nepočujúcich

 

Stanovisko Úradu vlády:

Úrad vlady SR sa pri riešení zabezpečenia tlmočenia do posunkového jazyka obrátil na p. Petra Marčeka ako profesionála, ktorý zabezpečuje tlmočenie v slovenských televíziách, aby túto službu pre ÚV SR zabezpečil. Tlmočníci do posunkového jazyka majú uzatvorené dohody o vykonaní práce, dohoda na 1 tlmočníka je limitovaná celkovým počtom hodín. Úrad vlády SR ma zazmluvnených viac tlmočníkov, ich služby využíva v poradí, v akom boli uzatvorené.

Do posunkového jazyka sú tlmočené TK počas zasadnutia vlády a Ústredného krízového štábu. Ústava SR explicitne neustanovuje tlmočenie všetkých tlačoviek do posunkového jazyka. Tlmočenie bežných spravodajských informácií zabezpečuje pre nepočujúcich verejnoprávna RTVS.

 

zdroj: https://www.omediach.com/tv/19034-pred-uradom-vlady-bude-protest-za-navrat-4-tlmocnikov-na-tlacove-konferencie?fbclid=IwAR1y4MgH5nuGceHGY_0t6QI8oUhq2AGKt7PrgEx412TanpT5wd257W4ZrIY

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.