Zamestnanci v Amazone slávili Medzinárodný deň nepočujúcich

Prvého nepočujúceho zamestnali v Seredi v januári 2022, dnes je ich počet už dvojciferný. Patrik a Dominika sú v práci spokojní, aj keď priznávajú ťažké začiatky. Oceňujú hlavne bezpečnosť, prístup k informáciám a dobrý kolektív.

Patrik Botoš do Amazonu v Seredi nastúpil na konci júna 2022, Dominika Zbrehová o niečo neskôr, na konci októbra toho istého roku. „Od začiatku som bol v práci spokojný, nastúpil som hlavne preto, aby som mohol zabezpečiť rodinu a bývanie,“ začína svoj príbeh Patrik. Začiatky boli náročné, ale povedal som si, že musím bojovať a snažím sa to zvládať najlepšie ako viem. Skvelé tiež je, že sa cítim byť rovnocenný s počujúcimi kolegami,“ dodáva. Rovnaké pocity zdieľa aj Dominika. Veľkou výhodou bola otvorenosť Amazonu voči nepočujúcim zamestnancom a to, že ich prijal viacero. Podmienky nástupu do práce boli dobré, aj keď na začiatku si človek musel zvyknúť. Som spokojná aj so zárobkom a viem si peniaze aj ušetriť. Pri predošlých zamestnaniach sa to takmer nedalo,opisuje. 

Amazon pre manažment a počujúcich kolegov a kolegyne zo začiatku pripravil sériu školení, na ktorých im bolo ozrejmené, ako komunikovať s nepočujúcimi v základných veciach, a tiež aby ich oni sami nechali nahliadnuť do svojho sveta. A to isté platilo aj naopak. „Som veľmi vďačný za počiatočné školenie a informácie, ktoré sme tam dostali. Veľmi dôležitá je tiež prítomnosť inštruktora na pracovisku, pretože je to človek spomedzi nepočujúcich. Vždy keď sa potrebujeme niečo opýtať, alebo niečo vysvetliť, tak nám je nápomocný. Spĺňajú tu veľmi dôležitú úlohu,“ vysvetľuje Patrik.

Nepočujúci zamestnanci pracujú spoločne na procese Reprint alebo na oddelení Customer Returns, čiže zákazníckych vratiek. Je to oddelenie, ktoré ako prvé posudzuje položku, ktorú zákazník vracia. Podľa jednoduchého dotazníka vyhodnocuje to, čo sa s položkou bude diať ďalej a na aké ďalšie oddelenie v rámci haly sa položka dostane.

V Amazone máme so zamestnávaním nepočujúcich bohaté skúsenosti. U nás na Slovensku sme začali túto možnosť poskytovať v roku 2022, ale už v roku 2021 sme začali spoluprácu s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých (TASPO), ktorá nám pomohla pochopiť špecifiká zamestnávania nepočujúcich na Slovensku a takisto potreby nepočujúcich v našom regióne, “ hovorí generálny manažér Amazonu v Seredi Miloš Jasenčak.

Práca s nepočujúcimi má aj svoje špecifiká, dôraz je pritom kladený hlavne na bezpečnosť. Amazon v Seredi implementoval tri zásadné prvky.

Možnosť prítomnosti inštruktora počas celej pracovnej zmeny, vizuálnu signalizáciu v prípade evakuácie a vizuálne odlíšenie od počujúcich ľudí formou bielych viest.  

„Cítime sa tu bezpečne a nebyť úvodného zaškolenia, ani by nás nenapadlo, na čo všetko musíme dávať pozor,“ potvrdzujú Dominika a Patrik.

Amazon v Seredi je príkladom pre inkluzívne postupy zamestnávania s rastúcim počtom nepočujúcich zamestnancov. Spolu s náležitým školením sa nepočujúci zamestnanci cítia na svojom pracovisku cenení, bezpečne a rovnocenní.

Medzinárodný deň nepočujúcich je podporovaný Medzinárodnou federáciou nepočujúcich (WFD). Cieľom je oboznámenie verejnosti s nepočujúcimi, ich úspechmi a problémami. Propaguje ich potreby a požiadavky s dôrazom na zlepšenie ľudských práv nepočujúcich osôb, ich postavenia, prístupu k vzdelaniu a k informačným technológiám a službám.

 

Autor: PR článok

 

zdroj: https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/zamestnanci-amazone-slavili-medzinarodny-den-nepocujucich

video_embed

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.