Nové programy: Geonviromentálne rizika, klinická farmácia alebo tlmočnictvo posunkového jazyka

Masarykova univerzita připravuje nové studijní programy, které chce otevřít do dvou let. Reaguje tak na potřeby na trhu práce, ale také zájem ze strany uchazečů. Jedním z nově připravovaných bude magisterský studijní program Klinická farmacie na Lékařské fakultě MU.

„Budeme usilovat o otevření studijního programu Klinická farmacie, jelikož se dnes jedná o důležitou součást klinické medicíny a velmi poptávanou specializaci,“ uvedl děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš. Výuku v tomto studijním programu chce fakulta zahájit v akademickém roce 2020/2021, a to pro dvě skupiny po 15 studentech. Děkan zdůraznil, že výuka farmacie na Lékařské fakultě MU nebude představovat konkurenci pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, protože se bude jednat o doplňkový studijní program, který rozšíří stávající nabídku.

Lékařská fakulta chystá také další nový magisterský studijní program, a to Embryolog ve zdravotnictví, který reaguje na rostoucí potřebu léčby poruch plodnosti a neexistenci akreditovaného vzdělávacího programu v tomto oboru.

Nové studijní programy připravují i další fakulty, a to v rámci projektu Muni 4.0, který loni získal dotaci ve výši 200 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hned dva chce akreditovat Přírodovědecká fakulta MU, která připravuje magisterské programy Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie.

První z nich je reakcí na klesající poptávku po klasických geolozích zabývajících se hledáním a dobýváním surovin a naopak rostoucí potřebu odborníků na sanace prostor po těžbě či znečištěného životního prostředí. Program Biotechnologie pak bude připravovat absolventy s praktickými dovednostmi, kteří budou mít širší znalosti v oblasti biotechnologických procesů, enzymové biotechnologie, aplikované statistiky, biotechnologických metod a vybraných kapitol z bioinženýrství, genové technologie a nanobiotechnologií.

Filozofická fakulta MU chce v nejbližších letech zavést také dva nové programy, a to bakalářský Tlumočnictví českého znakového jazyka a navazující magisterské studium Zvukového designu a multimediálních technologií. Na rostoucí poptávku trhu a také na národní strategii Zdraví 2020 a mezinárodní strategii WHO 2020 pak reaguje i Fakulta sportovních studií MU, která chystá bakalářský studijní program Kondiční a osobní trenér.

Většinu uvedených studijních programů nabídne Masarykova univerzita zájemcům od akademického roku 2019/2020 a v roce následujícím. Jejich akreditace již bude nově schvalovat univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení. V případě magisterského studijní programu Klinický farmakolog bude schvalovacím orgánem Národní akreditační úřad.

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.