Novinka. V nemocnici sa lekári dohovori s Nepočujúcimi vdaka špecialným tabletom

Precizní a úplný překlad pokynů lékaře do znakového jazyka díky službě Tichá linka zajistí nově pacientům se sluchovým postižením Nemocnice Prostějov.
 

Moderní tablety, které běžně slouží k zobrazení rentgenových snímků, zajistí neslyšícím online spojení s bezplatným nonstop tlumočníkem, který plynule přetlumočí rozhovor pacienta s lékařem do znakového jazyka a zlepšuje vzájemné porozumění.

Zařízení pro online tlumočení musí splňovat vysoké technické požadavky.

Přenos znakového jazyka se nesmí zasekávat, aby pacient správně pochopil, co jej u některých vyšetření či zákroků čeká. Tichá linka, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, poskytuje velmi plynulý dialog na úrovni. Člověk se sluchovým postižením při příchodu do nemocnice okamžitě rozezná orientační značky, které ho dovedou na jedno z vybraných oddělení, kde se ho ujme vyškolený zdravotník. Pomocí tabletu se přihlásí k online službě a podle urgence požadavku zvolí pohotovostní tlumočení nebo si tlumočníka objedná na konkrétní hodinu a den. Spojení s tlumočníkem probíhá formou videohovoru, u něhož je důležité, aby bylo spojení plynulé,“ popisuje Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov a dodává, že ročně Tichá linka propojí s tlumočníkem dvacet tisíc neslyšících v celém Česku.
 

Bezplatná Tichá linka funguje nonstop a uživatelsky je velmi intuitivní.

Vyškolili jsme čtyřicet zdravotníků, vždy zástupce z každého oddělení. Další zdravotníci jsou o této možnosti informováni a ví, na koho se v případě potřeby obrátit. Osobně za velkou výhodu považuji to, že neslyšící pacient se může dorozumět sobě blízkým jazykem. Málo kdo si totiž uvědomuje, že pro lidi, kteří neslyší od dětství, je čeština cizím jazykem a dorozumívání přes psaný text pro ně není snadné,“ vysvětluje Ladislav Polák, hlavní informatik Nemocnice Prostějov.

V prostějovské nemocnici se ročně objeví neslyšící pacienti v řádu jednotlivců, na Hematologicko-transfúzní oddělení pravidelně dochází dvě neslyšící osoby.

V případě akutních pacientů je však rychlé a správné dorozumění zásadní. Tichá linka a navigační značky v terénu jsou velkou pomocí pro všechny pacienty se sluchovým postižením, kteří se u nás díky nim cítí bezpečněji a mohou se na nás obrátit s důvěrou v maximální porozumění,“ uzavírá Mgr. Marie Jouklová s tím, že na jednoho tlumočníka znakového jazyka v Česku připadá asi 150 neslyšících. Celkově žije v Česku přibližně půl milionu lidí se sluchovým postižením, z toho 15 tisíc s vrozenou vadou sluchu. 
 

zdroj: https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/novinka-v-nemocnici-se-lekari-domluvi-s-neslysicimi-diky-specialnim-tabletum-20190925.html?fbclid=IwAR1pyMVz5VEEUhR-saFqFQZEPscTdXGvN1bT8uqr8KDjWwDNmiKeagZL7JM

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.