Okamžitý prepis je aplikácia od Google, ktorá uľahčuje život nepočujúcim

Spoločnosť Google uviedla do obchodu Play novú aplikáciu, ktorá uľahčí život sluchovo postihnutým a nepočujúcim. Aplikácia sa volá Okamžitý prepis a rozpoznáva až 70 jazykov. 

Podľa názvu aplikácie sa dá ľahko usúdiť, aká je jej funkcionalita. Hovorenú živú reč prevedie na text, a to priamo v reálnom čase. Text nie je možné upravovať, ukladať ani nič podobné.

Podstatné je, že aplikácia rozumie aj slovenčine. Okrem toho si v nastaveniach môžete zvoliť sekundárny jazyk, z ktorého má aplikácia reč prepisovať. V nastaveniach si nepočujúci tiež prispôsobia veľkosť textu či napr. aktivujú tmavý motív užívateľského prostredia.

Jednoduchá, ale veľmi nápomocná aplikácia má zatiaľ status nevydanej verzie, čiže sa stále nachádza v testovacej fáze. Stiahnuť sa ale bez problémov dá. V obchode Play ju nájdete na tejto adrese.

Aplikáciu sme vyskúšali a reč prepisuje okamžite a prekvapivo dobre. Zlyhať ale môže pri hovorových výrazoch, zlej artikulácii a tak podobne. Ťuknutím na malú ikonu klávesnice môžete do aplikácie vpísať vlastný text. Táto funkcia poslúži v tom prípade, ak druhá strana neovláda napr. znakovú reč.

Napíšete, čo potrebujete a text danej osobe, s ktorou sa prostredníctvom aplikácie rozprávate, jednoducho ukážete.

 

Zdroj: https://www.techbyte.sk/2019/02/okamzity-prepis-aplikacia-nepocujuci-sluchovo-postihnuti/?social-buttons&fbclid=IwAR1pHiO2ArtaI5ouAT__BIlera5n0RUbT5tyqXo_Nh2PlIorIeaFyncs9OA

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.