Užitočná pomôcka: Vznikol prekladový slovník slovenského a posunkového jazyka

Internet je plný možností. Často dokonca pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďalší takýto projekt je na svete. Pomôže s posunkovou rečou.

Spolok nepočujúcich pedagógov spustil na webovej stránke posunky.sk dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. Informoval o tom predseda Spolku nepočujúcich pedagógov Roman Vojtechovský.

Elektronický prekladový slovník je na Slovensku podľa Vojtechovského unikátnym dielom, ktorý pozostáva z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka. „Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických celkov,“ vysvetlil.

Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku tvar rúk a ich pozícia v priestore.

Pod slovníkovým heslom sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité, napríklad uvedenie slov hovoreného alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku. „Na území Slovenska sa vyskytujú rôzne varianty posunkov, preto sú zaznamenávané aj podľa danej oblasti v krajine,“ poznamenal Vojtechovský.

Doposiaľ na Slovensku neexistoval prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 5000 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov. „K pondelku 8. januára je do slovníka vložených 5283 hesiel. S týmto slovníkom ale nekončíme, budeme ho dopĺňať naďalej. Naším cieľom je, aby tento slovník obsahoval najmenej 13 000 hesiel a bol prospešný najmä pre školské účely a tlmočníkov slovenského posunkového jazyka,“ uzavrel Vojtechovský.

video_embed

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.