Tlmočiť do posunkového jazyka sa dá aj rockový koncert. Od septembra budú môcť takíto tlmočníci študovať aj na Slovensku
  • Na Trnavskej univerzite sa bude od septembra otvárať nový jazykový študijný odbor, bude však nielen pre počujú
Skvelý krok! Táto slovenská univerzita bude u nás ako prvá vyučovať posunkový jazyk.

Trnavská univerzita sa stane prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá pripraví vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do

Trnavská univerzita bude ako prvá na Slovensku učiť slovenský posunkový jazyk

Absolventi nového študijného odboru pedagogickej fakulty budú profesionálni tlmočníci, ktorí budú môcť pomáhať nepoču

Na Slovensku je nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka

Absolventi nového študijného programu na pedagogickej fakulte budú profesionálni tlmočníci, ktorí pomôžu v be

Nepočujúci majú problém. Tlmočníkov do posunkového jazyka je zúfale málo!

V Česku je velký nedostatek tlumočníků do znakové řeči a neslyšícím to velmi komplikuje život.

Štartujeme „podcasty“ pre nepočujúcich. Prečo si nepočujúci nemôžu jednoducho prečítať newsfilter ako text?

Denník N spúšťa