Festival Colours of Ostrava si prvýkrát užijú aj ľudia, ktorí nič nepočujú

Červencový multižánrový festival Colours of Ostrava navštěvují každý rok stovky tělesně postižených lidí včetně vozíč

MIT vyvinulo prístroj, ktorý dokáže čítať, čo si človek povedal v duchu. Pomôže Nepočujucím i v ozbrojených zložkách.

Výzkumníci z MIT Media Lab přišli s prototypem přístroje, kt

Falošný nepočujúci Bulhar neváhal napadnúť človeka

Tak o tomto konkrétním podvodníkovi píšeme přesně potřetí.

Praha 10 získala za web tlmočenie pre Nepočujúcich cenu Zlatý erb

PRAHA: Městská část Praha 10 každoročně získává ocenění v soutěži Zlatý erb, v rámci které porota hodnotí nejlepší el

Praha 12 usporiadala Senior Akádemií pre Nepočujúcich

Za podpory městské policie uspořádala MČ Praha 12 Senior akademii pro sluchově postižené občany.

Honest Guide: "Nepočujúca" vyberala v Prahe na falošnú zbierku. Pri dolapení sa vyhovorila a začala kričať "znásilnenie"

Po celé České republice se pohybují organizované gangy z Rumunska.

Tanzánska kaviareň, kde všetci zamestnanci sú Nepočujúci